Inloggen
Winkelmandje
NederlandsNederlands

Privacybeleid

Vraag + antwoord
Klik hier!
Klant worden?
Klik hier!
Besteld voor 14u00
dezelfde dag verzonden!

Privacybeleid

Privacybeleid Garnotec

De Firma Garnotec bvba hecht veel waarde aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens

Deze privacyverklaring geeft helder en transparant informatie over hoe de firma Garnotec bvba met de persoonsgegevens omgaat. Alle gegevens die je bij ons achterlaat stoppen wij heel veilig achter slot en grendel met de modernste technieken. Wie niets met jouw gegevens te maken heeft, kan er simpelweg niet bij. Geven we jouw gegevens aan iemand anders - je leest hieronder waarom en wanneer we dat doen - dan eisen we dat die ander net zo zorgvuldig met jouw gegevens omgaat als wij en ze alleen gebruikt voor het doel waarvoor hij ze heeft gekregen. Mocht je toch het gevoel hebben dat dit niet gebeurt, laat het ons dan weten. Garnotec bvba houdt zich steeds aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), ook gekend als GDPR (General Data Protection Regulation).

Dit betekent dat volgende richtlijnen moeten worden gevolgd:
 • Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt. De doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens zijn strikt beperkt tot die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Uw uitdrukkelijke toestemming is vereist voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Wanneer u de website van de firma Garnotec bvba bezoekt of één van onze contact formulieren invult, of een bestelling plaatst geeft u ons toestemming uw bedrijf- en/of persoonsgegevens op te slaan en te verwerken;
 • De passende technische en organisatorische maatregelen werden en worden genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Er worden geen persoonsgegevens doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Ervoor gezorgd wordt dat u op de hoogte bent en erop attent wordt gemaakt van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens én dat die op een respectvolle manier zullen worden behandeld.


Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Firma: Garnotec bvba
Adres: Winkelom 69 B-2440 Geel
BTW-nummer: BE0450 307 454
Telefoon: (+32)14 58 86 20
E-mailadres: info@garnotec.be

E-mail en nieuwsbrief

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten, diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoeken klikgedrag op de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de Website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken. Na inloggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord stuurt onze website u een cookie om u gedurende de rest van een sessie te kunnen herkennen. Middels dit cookie kunnen wij bijhouden welke pagina’s u opvraagt. Wij kunnen deze informatie gebruiken om u passende producten te tonen en de website te optimaliseren voor uw wensen en voorkeuren.Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.Gebruikersnaam en wachtwoord

Uw gebruikersnaam is gekoppeld aan een wachtwoord. U bent zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met het wachtwoord. Wij gaan er vanuit dat een persoon die zich aanmeldt met uw gebruikersnaam en wachtwoord, bevoegd is tot het gebruik van de gebruikersnaam. Wanneer u vermoedt dat het wachtwoord bij onbevoegden bekend is, dient u ons zo snel mogelijk op de hoogte te stellen zodat wij maatregelen kunnen nemen.Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt?
De firma Garnotec Bvba verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van volgende doeleinden en rechtsgronden:
 • Om uw bestellingen, leveringen, facturen, ... online te kunnen uitvoeren.
 • Het versturen van nieuwsbrieven, promoties, relevante informatie en uitnodigingen
 • Klantenlisting (wettelijke verplichting)
 • Logistiek


Welke gegevens worden verwerkt?
Op basis van de hierboven vermelde doelstellingen kunnen de volgende persoonsgegevens worden gevraagd, opgeslagen, verzameld en verwerkt.
 •   Identificatiegegevens:
  Naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, BTW nr, contactpersoon, leveringsadres, IP adres, ...).

Wie verwerkt de gegevens?
De gegevens worden verwerkt door volgende organisaties
 • Firma Garnotec bvba
 • Garnotec-dealers
   
Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan de firma Garnotec bvba verstrekt kunnen aan derden worden verstrekt indien dit noodzakelijk blijkt voor de uitvoering van de hierboven vermelde doeleinden.
 • Transportfirma: leveren van goederen
 • Overheid: klantenlisting (wettelijke verplichting)
   
Bewaartermijn
De firma Garnotec bvba bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging van de gegevens
Volgende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:
 • De firma Garnotec bvba hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al deze systemen;
 • Er worden back-ups van de persoonsgegevens gemaakt om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • De genomen maatregelen worden regelmatig geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd of verbeterd;
 • De medewerkers van de Firma Garnotec bvba zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Uw rechten omtrent uw gegevens
U heeft het recht op inzage, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die de firma Garnotec bvba heeft ontvangen. Via het hogervermeld adres kan u de firma contacteren.

Wijziging privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Winkelmandje

Wis filters

Filter

Annuleren
Bevestigen